Jelenlegi hely

Szakképzési Hídprogram

A Tatabányai Szakképzési Centrum Fellner Jakab Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hídprogramok keretében lehetőséget biztosít a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.

A 2017/2018. tanévben indított képzésünk:
Részszakképesítés azonosító száma: 31 543 01
Részszakképesítés megnevezése: Famegmunkáló
Képzési idő: 2 év
Szakképesítés: Asztalos
Képzési idő: 3 év

Általános tájékoztató:

  • Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.
  • A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
  • A Szakképzési Hídprogramba történő bekerülés az általános iskola javaslatára történik, kiskorú tanuló esetén a szülő is kezdeményezheti.
  • A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap.
  • A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul
  • A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés, vagy más szakképesítés megszerzésére is.
  • A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
  • A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

TÁJÉKOZTATÓ

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §

(3) A szakképző iskola az ösztöndíjat havonta, az ösztöndíjra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére, az 1. § (4)-(5) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(4) A Szakképzési Hídprogram első évfolyamának első két hónapjára járó ösztöndíj a tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra.
A fentiekből adódóan a Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanulók a szeptember havi ösztöndíjat:
2017. október 28-ig
A Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulók a szeptember-október havi ösztöndíjat egy összegben:
2017. november 28-ig
kapják meg.