Eljárásrend szülői - diák

Tisztelt Szülők, Tanulóink!

2020.03.16-án életbe belépett digitális munkarenddel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

 • Az iskola célja, hogy minden tanuló, a jelen helyzetben is, a legjobb minőségű, akadálytalan oktatásban részesüljön és siketesen teljesítse a 2019/2020. tanévet!
 • Az eljárásrend kidolgozása közben fokozatosan figyeltünk arra, hogy a tanulók és szülők számára minden követhető, egyértelmű legyen. Továbbá ne okozzon a végrehajtás aránytalan terhet a családoknak!
 • Az intézmény pedagógusai felvették a kapcsolatot a diákokkal, adategyeztetés céljából. Az új munkarendhez elengedhetetlen, hogy a tanulókat on-line formában tudjuk elérni.
 • Amennyiben sem gyermekét, sem Önt nem kereste a kijelölt osztályfőnök, kérem, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az intézménnyel!
 • A pedagógusok a kialakult helyzet miatt új e-mail címről fogják a kapcsolatot tartani. Ezek listája az intézmény honlapján elérhető!
 • A pedagógusok változatlan (kivéve végzősök esetén) tanrend alapján állítják össze a tanulóknak szánt tanegységeket. Ezek lehetnek vázlatok, feladatlapok, megoldandó projektmunkák stb.  
 • A végzős tanulók esetén előtérbe kerül a vizsgára felkészülés. A szakmai elméleti egységek mellett minden esetben gyakorlati ismereteket is nyújtunk a diákoknak.
 • A pedagógusok az elkészített tananyag egységek elérhetőségéről, a feladatok határidejéről és a teljesítés módjáról az eKréta rendszeren keresztül tájékoztatják a tanulókat. (üzenet) Itt a tanulóknak lehetősége nyílik arra, hogy válaszoljanak a pedagógusnak. Kérem, a tudomásulvételt 24 órán belül jelezzék vissza!
 • A rendelkezésre bocsátott anyagok közötti eligazodást segíti, hogy azok mindig tartalmazni fogják a következőket: az osztály/tantárgy nevét /és az átküldés dátumát. (pl. 11/3 mázolás elmélet 03.17.).
 • A számonkérés, értékelés módja mindig a kiküldött tanegységtől függ. Fokozottan kérem a határidők pontos betartását!
 • ha a megadott határidőre nem érkezik meg a kiadott feladat, akkor automatikusan elégtelen érdemjegy kerüljön rögzítésre
 • a beküldött anyagok értékelését a pedagógusoknak 1 héten belül rögzíteni kell az eKréta felületen
 • az így kapott jegyek 100 %-kal kerülnek beszámításra az év végi osztályzat kialakításánál
 • A pedagógusok jelölt időben kötelesek on-line konzultációt tartani, hetente tantárgyanként/modulonként) minimum 1 órát. Ezt, az A heti órarendben a saját órák alatt kell meghatározni, erről központi nyilvántartás készül és a honlapra is kikerül!
 • Lehetősége lesz a kollégáknak arra, hogy on-line tesztek megírására kötelezzék a tanulókat, meghatározott időben. Ezek elvégzése kötelező, hiszen iskola időben történik!
 • Amennyiben a tanulók otthonában nem áll rendelkezésre a digitális munkarend megvalósításához szükséges eszköz, lehetősége van az iskola gépeinek használatára, minden munkanapon 8-15 óra között. Kérem az igényt, lehetőség szerint, a megelőző napon jelezni!

Az iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy a tanulók nem maradjanak le, ne érje őket hátrány tanulmányaik folytatása során. Kérek mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten működjön együtt, időben jelezze a felmerülő problémákat! A munkarendben történő változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

 

Az iskola minden dolgozójának nevében köszönöm a megértésüket és együttműködésüket!

 

Jó munkát kívánunk!