Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíj

Tájékoztató a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

 

A szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

Az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján - meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a hiány-szakképesítéseket adott tanévre és iskolánkra vonatkozóan, Komárom-Esztergom Megyében:

 

2017/2018-as tanév

2018/2019-es tanév

2019/2020-as tanév

-

34 543 02 Asztalos

34 543 02 Asztalos

-

-

34 582 01 Ács

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 03 Gépi forgácsoló

34 521 06 Hegesztő

34 521 06 Hegesztő

34 521 06 Hegesztő

34 521 10 Szerszámkészítő

34 521 04 Ipari gépész

-

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

34 582 14 Kőműves

34 582 14 Kőműves

34 582 14 Kőműves

34 542 06 Női szabó

-

-

 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló 

 • a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben:
  • szakközépiskolai tanulmányok esetében 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy
  • valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,
 • az adott tanévben:
  • évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
  • attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy
  • az Nkt. 58. § (4) bekezdés c)e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

 

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

 

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke az első évfolyam első félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

 

A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra. Azaz az első ösztöndíj utalásának határideje 2019. október 28. (szeptember-október hónapokra), illetve második félévben 2020. március 28-ig (február-március hónapokra) kerülnek utalásra az ösztöndíjak.

 

Ha a nevelési-oktatási intézmény önellenőrzés keretében, illetve valamely más szerv vagy személy jelzése alapján megállapítja, hogy nem folyósított ösztöndíjat az arra jogosult tanuló részére, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása érdekében.