Tanév eseményei

Időpont

Tevékenység, esemény

2019. augusztus 30.
(péntek)

Tanévnyitó 9:00

2019. szeptember 2.
(hétfő)

A tanítási év első tanítási napja a 2019/2020. tanévben

2019. szeptember 2.

Tankönyvosztás az ingyen tankönyveseknek, fizetősöknek egyéni beosztás szerint

2019. szeptember 15-ig

Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje

2019. szeptember 16.

GINOP 6.1.3. Nyelvi képzés kezdő hete

2019. szeptember 19.

15:30 Összevont szülői értekezlet 9.-es évfolyamos tanulóknak,
16:00 Szülői értekezlet 9., 10., 11. évfolyamos tanulóknak

2019. szeptember 23-27

GINOP 6.2.3. kilencedik évfolyamos tanulók bementi mérése (szövegértés, matematika)

2019. szeptember 27.

Európai Diáksport Napja

2019. október 7 – 11.

Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli és interaktív vizsgatevékenysége

2019. október 1.

Nyuszi Nap

2019. október 4.

Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése

2019. október 14-18.

Európai Szakképzési Hét (European Vocational Skills Week)

2019. október 18.

Pályaválasztási nyíltnap általános iskolások részére

Pályaorientációs nap

2019. október 20-ig

A tanulmányi területek fő jellemzőinek és belső kódjainak megállapítása és rögzítése a KIFIR rendszerben

2019. október 20-ig

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskola honlapján, ill. elhelyezése a KIFIR rendszerében

2019. október 22.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

2019. október 25.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Őszi szünet (utolsó tanítási nap 2019. okt. 25. péntek, első tanítási nap 2019. nov. 4. hétfő)

2019. október 31-ig

Az általános iskolák értesítése az ott végzett tanulók középiskolai tanulmányi eredményéről

2019. október –
2020. január

SZKT, OSZKTV és tanulmányi versenyekre történő felkészülés

2019. november 7-8-9.

Megyei Pályaválasztási kiállítás

2019. december 05.

Fogadóóra 15:30- 17:30

2019. december 07.

Munkanap áthelyezés (december 24. kedd A hét)

Adventi kirándulás

2019. december 10.

Pályaválasztási szülői értekezlet 17:00

2019. december 14.

Munkanap áthelyezés (december 27. péntek A hét)

Pedagógus tantestületi értekezlet

2019. december 20.

Fellner nap, közismereti házi versenyek díjátadója

2019. december 20.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

2020. január 8. és 2020. április 24. között

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

2020. január 24.

A tanítási év első félévének vége

2020. január 31.

A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről

 

2020. január 31.

Szalagavató

Február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig

Szintvizsgák az első szakképzési évfolyam tanévében

2020. február 13.

Második félévi szülői értekezlet 15:30 tól és fogadóóra

16:00- 17:30

2020. február 15.

A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra

2020. február 18-tól

Felvételi jelentkezési lapok érkezése és rendszerezése, jelentkezők felvételi jegyzékének összeállítása 

2020. február 25.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

2020. március 2-12.

Gépészeti alapozó gyakorlati megyei verseny szervezése

2020. március 13.

Március 15-ei nemzeti ünnep

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről

2020. március 16.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

2020. április 1-8.

Házi vizsga 11. évf. szakmai elméletből

2020. április 03.

Szakmák éjszakája 18:00

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója megküldi a Hivatalnak az ideiglenes felvételi rangsort

2020. április 8.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

2020. április 12.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2020. április 16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.)

2020. április 20-24.

Fenntarthatósági Témahét

2020. április 23.

Egyeztetett felvételi jegyzék megküldése az iskoláknak

2020. április 23.

Fogadóóra 15:30- 17:00

2020. április 28.

Szerenád 19:00

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020. április 30.

Az iskolai tankönyvrendelés megküldésének határideje

2020. április 30.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

2020. április 30.

Ballagás 18:00

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2020. május 14-22.

9-10. évfolyamok szakmai elmélet Házi vizsga

2020. május 11–13.,

május 15.,

május 20.

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége

2020. május 15-ig

Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2020. május 27.

Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2020. május 29.

A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

2020. május 31-ig

A tanulószerződés lehetőség szerinti megkötése

2020. május–június

Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és vizsgatevékenysége

2020. június 2.

Sportnap

2020. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

2020. június 15.

Tanév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

2020. június 16.

Nyári gyakorlat kezdete

2020. június 22. 9:00

Tanévzáró ünnepség, Bizonyítvány osztás

2020. június 22 – 24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által meghatározott időben

2020. június 29-július végéig

Mesterségem címere tábor I. (Tata Fényes Camping)

2020. június 29.

Tanévzáró, tantestületi értekezlet

2020. augusztus 25. 8:00

Javítóvizsgák