Tanév eseményei

Időpont

Tevékenység, esemény

2020. augusztus 31.
(hétfő)

Tanévnyitó 9:00

Tanévnyitó értekezlet 10:00

2020. szeptember 1.
(kedd) 

A tanítási év első tanítási napja a 2020/2021. tanévben
 

2020. szeptember 1.

Tankönyvosztás egyéni beosztás szerint

2020. szeptember 5.

A szakmai vizsga bejelentésének határideje az elektronikus felületen 

2020. szeptember 11.

Szakmai versenyeken résztvevő tanulók létszámának lejelentése.

2020. szeptember 14-18

GINOP 6.2.3. kilencedik évfolyamos tanulók bementi mérése és 10. évfolyamosok kimeneti mérése (szövegértés, matematika)

2020. szeptember 15-ig

Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje 

2020. szeptember 24.

16:00 Szülői értekezlet 9., 10., 11. évfolyamos tanulóknak

2020. szeptember 25.

Európai Diáksport Napja,

DÖK alakuló értekezlet

2020. szeptember

A 2019/2020. tanévben elmaradt szintvizsgák pótlása

2020. október 6.

Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése (tanórai keretben)

2020. október 15-ig

Az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatok közlése a KIR-en keresztül az OSAP keretében 

2020. október 15-ig

A tanulókra vonatkozó adatok továbbítása az illetékes gazdasági kamara részére az ágazati szintvizsga megszervezésével kapcsolatban.   

2020. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

2020. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

   

2020. október 22.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

2020. október 23. – 2020. november 1.

Őszi szünet (utolsó tanítási nap 2020. okt. 22. csütörtök, első tanítási nap 2020. nov. 2. hétfő)

2020. október 31-ig

Az általános iskolák értesítése az ott végzett tanulók középiskolai tanulmányi eredményéről 

2020. október –
2021. január

SZKT, OSZKTV és tanulmányi versenyekre történő felkészülés

2020. november 10. 

Pályaorientációs nap

2020. november16-17.

EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt keretében- Természettudomány mérések digitális átalakítása milyen hatással van az eredményekre felmérés a 11. évfolyamon kiválasztott osztálynak

2020. november

Az ágazati alapvizsgák előkészítése a felnőttképzésben résztvevő 13. évfolyam tanulóinak részére

2020. november 20-ig

Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére

2020. december 1.

Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében a februári–márciusi vizsgaidőszakra 

2020. december 1 -4.

Közismereti házi versenyek lebonyolítása

2020. december 03. 

Fogadóóra 15:30- 17:30

2020. december 12.

Munkanap áthelyezés (december 24. csütörtök A hét)

Adventi kirándulás

2020. december 10. 

Pályaválasztási szülői értekezlet 17:00

2020. december

Közismereti házi versenyek lebonyolítása

2020. december 17. 

Fellner nap, közismereti házi versenyek díjátadója

2020. december 18.

Tanítás nélküli munkanap

2020. december 19. – 2021. január 3.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

2021. január 11. és 2021. április 23. között

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

2021. január 22. 

A tanítási év első félévének vége 

2021. január

Ágazati alapvizsgák a felnőttképzésben résztvevő 13. évfolyam tanulóinak

2021. január 22.

Osztályozó Értekezlet 

2021. január 27.

Félévi munkaközösségi és tantestületi értekezlet

2021. január 29.

A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről

2021. január 29. 

Szalagavató

2021. február 10-ig

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának és összesített adatainak továbbítása az adott tanév első félévére vonatkozóan a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára  

2021. február 11.

Második félévi szülői értekezlet 15:30 tól és fogadóóra 

16:00- 17:30

2021. február 15.

A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra

2021. február 19-től

Felvételi jelentkezési lapok érkezése és rendszerezése, jelentkezők felvételi jegyzékének összeállítása  

2021. február 25.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

2021. március 2-12.

Gépészeti alapozó gyakorlati megyei verseny szervezése

2021. március 12.

Március 15-ei nemzeti ünnep 

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről

2021. március 16.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

2021. március 31-ig

A pedagógus kezdeményezheti a nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását az intézményvezetőnél 

2021. április 1. – 2021. április 6.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

2021. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2021. április 14. 

A középfokú iskola igazgatója megküldi a Hivatalnak az ideiglenes felvételi rangsort

2021. április 16.

Szakmák éjszakája 18:00

2021. április 15.

A minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességének rögzítése az informatikai rendszerben

2021. április 16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.) 

2021. április 19-23.

Fenntarthatósági Témahét 

2021. április-május

Ágazati alapvizsgák a nappali oktatás első szakképzési évfolyam tanulóinak

2021. április 23.

Egyeztetett felvételi jegyzék megküldése az iskoláknak 

2021. április 22.

Fogadóóra 15:30- 17:00

2021. április 28.

Szerenád 19:00

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. április 30.

Az iskolai tankönyvrendelés megküldésének határideje

2021. április 30.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

2021. április 30.

Osztályozó értekezlet

2021. április 30.

Ballagás 18:00

2021. május 10–21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2021. május 10. – augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2021. május 14-22.

9-10. évfolyamok szakmai elmélet Házi vizsga

2021. május 13–14.,

május 19.;

június 30-ig.

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége

2021. május 21.

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. május 26.

Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2021. május 28.

A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe 

2021. május–június

Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és vizsgatevékenysége 

2021. június 2.

Sportnap

2021. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja 

2021. június 15.

Tanév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

2021. június 16.

Nyári gyakorlat kezdete

2021. június 23. 9:00

Tanévzáró ünnepség, Bizonyítvány osztás

2021. június 22 – 24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által meghatározott időben

2021. augusztus 24.

Javítóvizsgák