Jelenlegi hely

Kompetenciamérés 2018

Tájékoztatom, hogy közoktatási törvény által meghatározott országos mérést az illetékes miniszter 2018. május 23-ra rendelte el. A méréseket a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon kell megszervezni minden tanuló részvételével.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A mérésről való távolmaradás elbírálására a tanórai foglakozásokról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Tehát, igazolatlan mulasztásnak minősülhet.)

A mérések időtartama a 10. évfolyamon négy 45 perces tanóra (10-15 perces szünetekkel). A tanulónak a 2018. május 23-án, 7:30 –kor kell a mérés helyszínén megjelennie.

Kérjük segítségét, hogy a mérés napján a tanuló hozzon magával tollat, vonalzót és számológépet! A tanuló tízórait is hozzon, mert a szünetek nem lesznek elegendőek élelmiszer vásárlására.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a felmérés része a Tanulói kérdőív is, amelyet az osztályfőnökök minden tanulónak átadnak. Kérjük, hogy a kérdőívet a tanulóval együtt töltsék ki otthon! A kérdőív kitöltése önkéntes, de a mérés sikeréhez feltétlenül szükséges, hogy minél több szülő küldje vissza a tanulóval a kitöltött kérdőívet. A kérdőíven a tanuló neve nem, csak azonosítószáma szerepel.

A tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják majd megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést.